FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

DANE KONTAKTOWE

PREZYDIUM FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

prezydium@fut.edu.pl 

KRZYSZTOF PSZCZÓŁKA

Przewodniczący FUT

E-mail: krzysztof.pszczolka@fut.edu.pl 

KAMIL BOROWIK

Członek Prezydium ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

E-mail: kamil.borowik@fut.edu.pl

JOANNA NIESIOBĘDZKA

Sekretarz FUT oraz Członek Prezydium ds. Finansowych

E-mail: joanna.niesiobedzka@fut.edu.pl 

MARCIN MUSKAŁA

Członek Prezydium ds. Projektów

E-mail: marcin.muskala@fut.edu.pl 

OLAF WOJTAROWICZ

Członek Prezydium ds. IT

E-mail: olaf.wojtarowicz@fut.edu.pl 


KRYSTIAN TELESZ

Członek Prezydium ds. Promocji

E-mail: krystian.telesz@fut.edu.pl 

KAMIL KOZŁOWSKI

Członek Prezydium ds. Współpracy z Partnerami Zewnętrznymi

E-mail: kamil.kozlowski@fut.edu.pl 

KOMISJA REWIZYJNA FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

komisja.rewizyjna@fut.edu.pl  

PAULA LEŚNIEWSKA

Przewodnicząca KR FUT

E-mail: paula.lesniewska@fut.edu.pl 

MARCIN KRUKOWSKI

Członek KR FUT

E-mail: marcin.krukowski@fut.edu.pl 

ŁUKASZ GALA

Członek KR FUT

E-mail: lukasz.gala@fut.edu.pl 

KORESPONDENCJA

Forum Uczelni Technicznych
ul. Sedlicka 4
80-222 Gdańsk

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

http://www.samorzad.agh.edu.pl/

urss@agh.edu.pl

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

http://samorzad.amw.gdynia.pl/

samorzad@amw.gdynia.pl

Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

http://www.samorzad.ath.bielsko.pl/

samorzad.ath@gmail.com

Politechnika Białostocka

http://sspb.pl/

kontakt@sspb.pl 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

http://www.urss.tu.kielce.pl/

urss@tu.kielce.pl 

Politechnika Warszawska

http://www.sspw.pl

biuro@ssprz.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=669

sgsp.sam@gmail.co

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

https://ps.ue.katowice.pl/

ps@ue.katowice.pl

Uniwersytet  Morska w Gdyni

http://psam.am.gdynia.pl/

samorzad@am.gdynia.pl

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
w Radomiu

http://www.uniwersytetradom.pl/

samorzad@pr.radom.pl 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy

http://www.utp.edu.pl/

samorzad@utp.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

http://russ.uwm.edu.pl/

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

http://www.samorzad.zut.edu.pl/

samorzad@zut.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

http://samorzad.sggw.pl/

samorzad@sggw.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

http://www.samorzad.up.wroc.pl/

samorzad@upwr.