„Synergia 2.0” skierowana jest do studentów, doktorantów, Władz Uczelni oraz Nauczycieli Akademickich Uczelni Badawczych. Oprócz rozwoju badań i stworzenia ośrodków badawczych warto również skupić się na przyszłości kształcenia na Uczelniach Badawczych. Głównym założeniem projektu jest zidentyfikowanie obszarów dydaktyki wymagających poprawy, w celu podniesienia jakości kształcenia. Przeprowadzone zostaną również szkolenia
z zakresu praw i obowiązków wynikających z nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce dla studentów oraz doktorantów.

Projekt odbędzie się w dwóch etapach: spotkania na Uczelniach (dopuszczamy również możliwość przeprowadzenia spotkania zdalnie) oraz podsumowanie. Finalnym produktem spotkań na Uczelniach będzie raport zawierający opis stanu faktycznego oraz zbiór pomysłów na rozwiązania wypracowane przez społeczność Akademicką Uczeni. Etap końcowy odbędzie się w formie konferencji, na której nastąpi porównanie raportów indywidualnych. Jego celem będzie stworzenie jednego ogólnego raportu zawierającego również komentarze ekspertów. Będzie to zbiór cennych wskazówek dla wszystkich Uczelni w Polsce.

I edycja wydarzenia organizowanego przez Fundację INOTECH, będzie miała miejsce 25 sierpnia 2020 roku, a cała konferencja odbędzie się w formie online. MIK-21 jest unikalnym przedsięwzięciem Fundacji INOTECH, które z pewnością wejdzie na stałe do polskiego ekosystemu konferencji naukowych, będąc miejscem wymiany opinii i spostrzeżeń oraz polem do pracy nad innowacjami i konkurencyjnością polskich rozwiązań.

Całe wydarzenie rozpocznie się wspólnym spotkaniem, dla wszystkich uczestników oraz partnerów, następnie będzie podzielone na bloki tematyczne, które obejmują takie aspekty jak: zarządzanie, ekonomia, finanse, ekologia, prawo, nowoczesne technologie, czy innowacje.

Po zakończeniu Konferencji będzie wydana monografia, przez Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” sp. z o.o. który specjalizuje się w wydawaniu monografii naukowych i podręczników akademickich z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych, pedagogicznych, humanistycznych i medycznych.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Konferencji są dostępne na stronie internetowej www.inotech.org.pl, a zainteresowani studenci dodatkowo mogą kontaktować się z komitetem organizacyjnym MIK-21 poprzez adres mailowy: mik21@inotech.org.pl. 

EBEC Poland 2019 to trzynasta polska edycja Europejskiego Konkursu Inżynierskiego EBEC. Przez uczestnictwo w konkursie studenci z 6 uczelni technicznych w Polsce mogą sprawdzić wiedzę teoretyczną, którą zdobyli na studiach, w praktycznych problemach i zadaniach. Drużyny biorą udział w jednej z dwóch kategorii: Case Study, gdzie ich zadaniem jest podanie analitycznego rozwiązania danego problemu, oraz Team Design, w którym głównym celem jest zbudowanie z dostępnych materiałów maszyny lub urządzenia, które spełni kilka danych zadań. Pod koniec uczestnicy obu kategorii muszą zaprezentować wyniki swojej pracy przed jury, składającym się z przedstawicieli uczelni, partnerów merytorycznych oraz firm. W celu podkreślenia międzynarodowej rangi naszego konkursu prezentacje odbywają się w języku angielskim. Zwycięzcy konkursu w obu kategoriach staną przed szansą na rywalizację z drużynami z całej Europy w czasie Wielkiego Finału w lipcu tego roku, w Turynie!

Więcej informacji: www.ebec.pl

Wrocławski Dzień Młodego Elektryka jest to wydarzenie adresowane do młodych osób, którzy uczą się w techniku bądź liceum. Podczas tego dnia, dla uczestników przeprowadzany zostanie wykład o tematyce związanej z elektrotechniką oraz laboratoria, które będą prowadzone przez członków Akademickiego Koła SEP działającego przy Politechnice Wrocławskiej pod opieką Pracowników naukowych PWr. Jedną z atrakcji również jest to, że studenci oprowadzają uczniów po murach naszej Uczelni. W tym dniu pokazywane są im różne laboratoria od Laboratorium Robotyki po Laboratoria Inteligentnych Instalacji, gdzie młodzi ludzie mogą oswoić się z laboratoriami, a także zaznajomić z atmosferą panującą na Naszej Uczelni. Wydarzenie odbędzie się w dniu 26 marca 2019.

Na Politechnice Warszawskiej funkcjonuje obecnie ponad 100 Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, działających we wszystkich dziedzinach nauki i techniki – od biotechnologii, przez wytwarzanie nowoczesnych materiałów, aż po konstrukcję zaawansowanych technologicznie robotów i pojazdów, a także organizację ciekawych projektów urozmaicających życie studenckie. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK” umożliwiają nowym studentom zapoznanie się z ich działalnością, a tym samym znalezienie sobie miejsca, w którym student jest w stanie zaspokoić swoje ambicje.

Więcej informacji: konik.sspw.pl

SMART MEDIUS HACKATHON to wydarzenie, podczas którego powstaną nowe rozwiązania z obszaru medycznego z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa. Inicjatywę zapoczątkowało Centrum Medyczne MEDYK we współpracy z Miastem Rzeszów (Rzeszów Smart City). Założeniem hackathonu jest skupienie ludzi z branży: programistów, grafików, inżynierów, projektantów stron internetowych oraz pasjonatów oprogramowania w celu stworzenia użytecznego programu z obszaru medycyny i zdrowia.

Więcej informacji znajdziecie już wkrótce na www.mediushackathon.pl
Rejestracja: https://hackathonrzeszow.evenea.pl/