KADENCJA 2020

PREZYDIUM FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

Prezydium jest organem wykonawczym i opiniodawczym Forum.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

W tym składzie zostaliśmy powołani 7 grudnia roku 2019 na kadencję 2020.

Krzysztof Pszczółka

Przewodniczący FUT

Politechnika Krakowska

Joanna Niesiobędzka

Sekretarz FUT oraz Członek Prezydium ds. Finansowych

Politechnika Gdańska

Kamil Borowik

Członek Prezydium ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Politechnika Białostocka

Marcin Muskała

Członek Prezydium ds. Projektów

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Kamil Kozłowski

Członek Prezydium ds. Współpracy z Partnerami Zewnętrznymi

Politechnika Łódzka

Krystian Telesz

Członek Prezydium ds. Promocji

Politechnika Rzeszowska

Olaf Wojtarowicz

Członek Prezydium ds. IT

Politechnika Opolska