KADENCJA 2020

PREZYDIUM FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

Prezydium jest organem wykonawczym i opiniodawczym Forum.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

W tym składzie zostaliśmy powołani 7 grudnia roku 2019 na kadencję 2020.

Krzysztof Pszczółka

Krzysztof Pszczółka

Przewodniczący FUT

Politechnika Krakowska

Joanna Niesiobędzka

Joanna Niesiobędzka

Sekretarz FUT oraz Członek Prezydium ds. Finansowych

Politechnika Gdańska

Kamil Borowik

Kamil Borowik

Członek Prezydium ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Politechnika Białostocka

Marcin Muskała

Marcin Muskała

Członek Prezydium ds. Projektów

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Kamil Kozłowski

Kamil Kozłowski

Członek Prezydium ds. Współpracy z Partnerami Zewnętrznymi

Politechnika Łódzka

Krystian Telesz

Krystian Telesz

Członek Prezydium ds. Promocji

Politechnika Rzeszowska

Olaf Wojtarowicz

Olaf Wojtarowicz

Członek Prezydium ds. IT

Politechnika Opolska